อาคารสำนักงาน

ผลงานการติดตั้งใน Office Building

อาคารสำนักงาน 3ชั้น
ลักษณะงาน     : Renovated เปลี่ยนจากกระจกธรรมดากระจกมู่ลี่ DES
สถานที่            : บริษัท สตาร์ ซี เอ็น ซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
งบประมาณ      : 45x,xxx.-(14.37Sq.m2.)ปี 2017

สำนักงานและที่พักอาศัย 2 ชั้น
ลักษณะงาน     : อาคารที่พักอาศัยและสำนักงาน
สถานที่            : รามอินทรา 5 แยก9  บางเขน กทม.
งบประมาณ      : 7x,xxx.-(9.48Sq.m2.) ปี 2017