DES ระบบมู่ลี่ในกระจก

โดย SCT Innovation

นวัตกรรมการรวมกระจกฉนวนแบบอากาศแห้งกับม่านปรับแสงให้เป็นหนึ่งเดียว  คือม่านปรับแสง (Blinds) จะอยู่ตรงกลางระหว่างกระจกนิรภัย 2 แผ่น  โดยมีกรอบอลูมิเนียมฝังสารดูดความชื้นรอบขอบระหว่างกระจกทั้งสองแผ่น  และปิดทับรอบกระจกอีกด้วย AB Glue  ดังนั้นข้างในระหว่างกระจกมีอากาศแห้งเป็นฉนวนกันความร้อน  และมีม่านปรับแสงเป็นตัวปิด-เปิดการรับแสง  การควบคุมการปรับม่านขึ้นลงและปรับแสงเป็นแบบแม่เหล็กไร้สาย

   กันเสียง            กันร้อน            กันรังสี UV

 

 

กระจกประหยัดพลังงาน
ทางเลือกสำคัญของอาคารสีเขียว

ผลิตภัณฑ์ชุดกระจกมู่ลี่ DES จาก SCT Innovation  สามารถลดความร้อนที่สะสมภายในบ้านได้อย่างดี  ดูแลง่ายไม่ต้องบำรุงรักษา  ทำความสะอาดเฉพาะกระจกเพียงอย่างเดียว  ฝุ่นหรือน้ำไม่สามารถเข้าไปข้างในกระจกได้  ตัวม่านปรับแสงก็ไม่ต้องทำความสะอาด  ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงาน  แล้วยังช่วยประหยัดแรง   ประหยัดเวลาในการทำความสะอาดมู่ลี่