คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์

ผลงานการติดตั้งใน คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์

คอนโดมิเนียม 5 ชั้น
ลักษณะงาน     : คอนโดมิเนียม ชั้น5
สถานที่            : ถ.สุขุมวิท นานาเหนือ กทม.
งบประมาณ      : 8x,xxx.-  (6.10Sq.m2.)  ปี 2017