ทาวน์เฮาส์ / ทาวน์โฮม

ผลงานการติดตั้งใน ทาวน์เฮาส์ / ทาวน์โฮม

ทาวน์โฮม 3ชั้น
ลักษณะงาน     : อาคารที่พักอาศัย
สถานที่            : หมู่บ้านVillette City ซอยร่มเกล้า38 เขตลาดกระบัง กทม.
งบประมาณ      : 5x,xxx.-  (4.16 Sq.m2.)  ปี 2017