นวัตกรรมกระจกประหยัดพลังงาน กระจกมู่ลี่ DES

คุณเคยประสบปัญหา เหล่านี้ไหม?  

  • ม่านมู่ลี่ หัก หลุด สายม่านพันกัน

  • ฝุ่นสะสมบนม่านมู่ลี่ เป็นสาเหตุของภูมิแพ้

  • เสียเวลาทำความสะอาดม่านมู่ลี่

  • เสียงดังจากภายนอกรบกวน

  • ห้องด้านทิศตะวันตก หรือใต้ มีความร้อนสะสมมาก


นวัตกรรมกระจกมู่ลี่ DES ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้