ประตูบานเลื่อนที่มาพร้อม “มู่ลี่ภายในกระจก” กันฝุ่นและคราบสกปรกเกาะมู่ลี่ได้ถึง 100%

ภายในห้องครัว เป็นห้องสำหรับการทำอาหาร ที่จำเป็นต้องถูกสุขอนามัย แต่บางครั้งการประกอบอาหาร หรือฝุ่นละอองภายในอาคารก็ยังสามารถทำให้ห้องครัวสกปรก ดูไม่สวยงาม และไม่สะอาด ขอแนะนำ “นวัตกรรมระบบมู่ลี่ภายในกระจก” มู่ลี่ซึ่งถูกประกบด้วยกระจก 2 ด้าน ช่วยลดปัญหาการสะสมของฝุ่นได้อย่างมาก ด้วยความที่มู่ลี่ถูกประกบด้วยกระจก 2 ด้านอย่างแน่นหนา ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และลดปัญหาที่พบเวลาใช้มูลี่ปกติได้มากทีเดียว