สวยใส มาพร้อมกระจกนิรภัย ด้วยบานหน้าต่าง “กระจกมู่ลี่”

สวยใส มาพร้อมกระจกนิรภัย ด้วยบานหน้าต่าง “กระจกมู่ลี่”

จะดีแค่ไหน ถ้ามีบานหน้าต่างสวยใส และป้องกันอันตรายได้ด้วย หน้าต่างทั่วๆ ไป ทุกคนต่างก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่นี่คือ “บานหน้าต่างกระจกมู่ลี่” ! จากแบรนด์ DES ผลิตจากกระจกนิรภัย ที่มีมู่ลี่คั่นกลาง จึงเหมือนกับมีกระจก 2 ชั้นคอยป้องกันอันตรายต่างๆ นอกจากนี้แล้ว กระจกนิรภัยเทมเปอร์ยังเป็นวัสดุที่ถูกรับรองแล้วว่าปลอดภัย เพราะมีความแข็งแรงมาก และเมื่อเกิดการแตก จะไม่ได้เป็นเศษกระจกแบบแหลมคม หรือแตกเป็นชิ้นใหญ่ๆ แต่ลักษณ์จะแตกเป็นแบบเม็ดเล็กๆ หรือที่มักเปรียบเทียบกันว่าเป็นแบบเม็ดข้าวโพด ถ้าเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องที่ทำให้เจ็บตัว แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีหากเราจะมั่นใจได้ว่า สิ่งที่เราเลือกก็มีความปลอดภัยให้อุ่นใจในระดับหนึ่ง